Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình
Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình


Loại sản phẩm

Vòi rửa
Chậu rửa

Mức giá

Dưới 2 triệu
Từ 2 - 5 triệu
Từ 5 - 10 triệu
Từ 10 - 20 triệu
Từ 20 - 50 triệu
Tất cả mức giá

Sản phẩm bán chạy

Chậu rửa chén Teka ISINK 95 DX -10%

Chậu rửa chén Teka ISINK 95 DX

* Liên hệ để có giá tốt nhất

24.839.000 đ

27.599.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka FRAME 2B 1/2D -10%

Chậu rửa chén Teka FRAME 2B 1/2D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

20.384.000 đ

22.649.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka STAGE 45 1B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka STAGE 45 1B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

6.029.000 đ

6.699.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka STAGE 2B -10%

Chậu rửa chén Teka STAGE 2B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

7.514.000 đ

8.349.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B -10%

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

7.217.000 đ

8.019.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

8.910.000 đ

9.900.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka COSMOS 2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka COSMOS 2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

10.979.000 đ

12.199.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka ANGULAR 2B -10%

Chậu rửa chén Teka ANGULAR 2B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

6.524.000 đ

7.249.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 86 -10%

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 86

* Liên hệ để có giá tốt nhất

6.583.000 đ

7.315.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

7.375.000 đ

8.195.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2 1/2B -10%

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2 1/2B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

7.771.000 đ

8.635.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2 1/2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2 1/2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

8.811.000 đ

9.790.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka CENTROVAL 1B -10%

Chậu rửa chén Teka CENTROVAL 1B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

2.465.000 đ

2.739.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B -10%

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

2.069.000 đ

2.299.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

2.821.000 đ

3.135.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B -10%

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

3.851.000 đ

4.279.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

5.930.000 đ

6.589.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 1B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 1B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

2.920.000 đ

3.245.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

3.851.000 đ

4.279.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 2B -10%

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 2B

* Liên hệ để có giá tốt nhất

4.049.000 đ

4.499.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D -10%

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D

* Liên hệ để có giá tốt nhất

5.039.000 đ

5.599.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka BE 2B 845 -10%

Chậu rửa chén Teka BE 2B 845

* Liên hệ để có giá tốt nhất

7.573.000 đ

8.415.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka BE 2B 785 -10%

Chậu rửa chén Teka BE 2B 785

* Liên hệ để có giá tốt nhất

7.177.000 đ

7.975.000 đ

Đặt hàng

Chậu rửa chén Teka BE 40X40X18 -10%

Chậu rửa chén Teka BE 40X40X18

* Liên hệ để có giá tốt nhất

2.366.000 đ

2.629.000 đ

Đặt hàng

backtop