Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình
Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình


Loại sản phẩm

Bếp điện kết hợp từ
Bếp điện từ + Gas

Mức giá

Dưới 2 triệu
Từ 2 - 5 triệu
Từ 5 - 10 triệu
Từ 10 - 20 triệu
Từ 20 - 50 triệu
Tất cả mức giá

Số lượng bếp

1 lò nấu
2 lò nấu
3 lò nấu
4 lò nấu
5 lò nấu
6 lò nấu
BẾP ĐIỆN TỪ

Sản phẩm bán chạy

Bếp điện từ Giovani G-241ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-241ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

10.240.000 đ

12.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-251ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-251ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

7.888.000 đ

9.860.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-261ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-261ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

15.736.000 đ

19.670.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-271ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-271ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

10.240.000 đ

12.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-281ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-281ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

10.384.000 đ

12.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-211ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-211ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

15.840.000 đ

19.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-313ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-313ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

21.440.000 đ

26.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-321ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-321ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

23.680.000 đ

29.600.000 đ

Đặt hàng

Bếp 1 từ 1 gas Giovani G-216 GT -20%

Bếp 1 từ 1 gas Giovani G-216 GT

* Liên hệ để có giá tốt nhất

9.584.000 đ

11.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp 1 từ 1 điện 1 gas Giovani G-323 GET -20%

Bếp 1 từ 1 điện 1 gas Giovani G-323 GET

* Liên hệ để có giá tốt nhất

18.240.000 đ

22.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp 2 từ 1 gas Giovani G-343 GT -20%

Bếp 2 từ 1 gas Giovani G-343 GT

* Liên hệ để có giá tốt nhất

17.440.000 đ

21.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Giovani G-422ET -20%

Bếp điện từ Giovani G-422ET

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc + giảm giá

29.560.000 đ

36.950.000 đ

Đặt hàng

backtop