Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình

Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình
Sản phẩm - THẾ GIỚI BẾP NHẬP KHẨU TỪ EU - bepnhapkhauEU.com - 194 Trường Chinh, P.13, Tân Bình


Loại sản phẩm

Bếp điện kết hợp từ
Bếp điện từ + Gas

Mức giá

Dưới 2 triệu
Từ 2 - 5 triệu
Từ 5 - 10 triệu
Từ 10 - 20 triệu
Từ 20 - 50 triệu
Tất cả mức giá

Số lượng bếp

1 lò nấu
2 lò nấu
3 lò nấu
4 lò nấu
5 lò nấu
6 lò nấu
BẾP ĐIỆN TỪ

Sản phẩm bán chạy

Bếp điện từ Canzy CZ 3002GS -37%

Bếp điện từ Canzy CZ 3002GS

* Giảm giá cực sốc từ 10/01 đến 20/01/2018

4.999.000 đ

7.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX740T -22%

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX740T

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

20.380.000 đ

25.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX701T -30%

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX701T

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

16.786.000 đ

23.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX75T -30%

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX75T

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

17.486.000 đ

24.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX63S -30%

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX63S

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

17.486.000 đ

24.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX65I -30%

Bếp điện từ Canzy CZ - BMIX65I

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

17.486.000 đ

24.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ-72ICBS/LUXURY -30%

Bếp điện từ Canzy CZ-72ICBS/LUXURY

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

17.486.000 đ

24.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 720SR -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 720SR

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

13.860.000 đ

19.800.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 720IB -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 720IB

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

11.823.000 đ

16.890.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 323IH -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 323IH

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

17.486.000 đ

24.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 3GA -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 3GA

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

11.676.000 đ

16.680.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIA -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIA

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

16.086.000 đ

22.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIH -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIH

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

15.386.000 đ

21.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIH -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIH

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

13.986.000 đ

19.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

11.816.000 đ

16.880.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IGB -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IGB

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

11.886.000 đ

16.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 500-2IH -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 500-2IH

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

9.786.000 đ

13.980.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 400-3GES -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 400-3GES

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

10.423.000 đ

14.890.000 đ

Đặt hàng

Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB -30%

Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB

* Tặng bộ nồi inox cao cấp 5 chiếc

6.986.000 đ

9.980.000 đ

Đặt hàng

backtop